meGAME

meGAME Tiếng Anh

Thứ 3, 20/5/2020 12:30 (GMT + 7)

Hà Nội 34°C /57%

Thứ 3, 20/5/2020 12:30
Granny vs Evil Nun: “Ôi đàn bà là những niềm đau”
Khám phá 06/11/2020, 18:00
Granny và Evil Nun đều là những nhân vật gây ám ảnh vô cùng nổi tiếng trong làng game kinh dị, và meGAME sẽ làm một trận solo xem ai là người chiến thắng!