Thứ 3, 20/5/2020 12:30
Genshin Impact: một nhân vật sẽ được tặng miễn phí cùng với banner Kazuha rerun và một thanh kiếm mới trong phiên bản 2.8?
News 11/06/2022, 15:00
Thông tin rò rỉ có được từ Genshin Impact 2.8 sẽ có một nhân vật tặng miễn phí cùng với sự xuất hiện của Kazuha và một thanh kiếm mới.
Genshin Impact: 5 nguyên liệu cần chuẩn bị cho Kazuha tại bản 2.8
Esports 11/06/2022, 11:00
Kazuha sẽ xuất hiện lại trong Genshin Impact 2.8 và ngoài Nguyên thạch, người chơi phải chuẩn bị nguyên liệu để nâng cấp anh ta.
Genshin Impact: Rò rỉ thông tin banner Heizou trong bản 2.8
Anime 10/06/2022, 10:20
Theo thông tin có được gần đây, nhân vật 4 sao tiếp theo, Shikanoin Heizou, sẽ xuất hiện trong banner đầu tiên của Genshin Impact 2.8.