meGAME

meGAME Tiếng Anh

Thứ 3, 20/5/2020 12:30 (GMT + 7)

Hà Nội 34°C /57%

Thứ 3, 20/5/2020 12:30
KhiênG - FAP Esports: Từ bỏ là điều không nằm trong ‘từ điển sống’ của Vương Trung Khiên!
Esports 24/10/2020, 21:16
Có một chút đáng tiếc khi KhiênG và FAP Esports vừa mới phải dừng chân ở vị trí thứ 4 với tỉ số sát nút 3-4 trước Box Gaming nhưng chúng ta hãy tin là KhiênG vẫn sẽ tiếp tục tiến lên như thể không hề có khái niệm ‘từ bỏ’ trong ‘từ điển sống’ của đời mình!